UZM. DR. HÜSEYİN ATİLLA BEKTAŞ

GASTROENTEROLOJİ UZMANI

EĞİTİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ

İhtisas – Gülhane Askeri Tıp Akademisi – İç hastalıkları İhtisası (1992-1996) – Gülhane Askeri Tıp Akademisi – Gastroenteroloji İhtisası (1998-2000) Lisans – Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1982-1989) Lise – Ankara Kız Lisesi (1979-1982) Ortaokul- Etlik Kanuni Orta Okulu (1976-1979) İlkokul-Eskişehir Fatih Sultan Mehmet İlkokulu(1971-1976)

İŞ DENEYİMİ

Stajer Tabip Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Etlik/Ankara 1989-1990 Uçuş Doktorluğu 9.Ana Jet Üssü Balıkesir 1990-1992 Uzmanlık Öğrencisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Etlik/Ankara 1992-1996 İç Hastalıkları Uzmanı Etimesgut Askeri Hava Hastanesi Ankara 1996-1998 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Etlik/Ankara 1998-2000 Gastroenteroloji Uzmanı Bursa Askeri Hastanesi Çekirge-Bursa 2000-2002 Gastroenteroloji Uzmanı Etimesgut Askeri Hava Hastanesi Ankara 2002-2009 Gastroenteroloji Uzmanı Özel Akropol Hastanesi Ankara 2009-

Yapılan Projeler

Hayvan modelinde glutenli ve glutensiz diyetin sağlık üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk Gastroenteroloji Derneği. Proje Yürütücüsü, 2018- devam ediyor

Kitaplar

Bektaş, A. (2019). Mutlu Bağırsak. Siyah Kuğu Yayınları. İstanbul. Bektaş, A., Özata, M. (2019). Yeni Akdeniz Diyeti. Hayy Kitap. İstanbul.

Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği (1989- ) Türk Gastroenteroloji Derneği (2002- )

Poster Sunumları

Bektaş, A., Menteş, Ö., Önder, S. Ç., Akıncı, H., Özgül, Ö., Özdemir, M. Servikal özefagus yerleşimli heterotopik gastrik mukoza: olgu sunumu 14. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 9 – 11 Nisan 2015 İstabul.

Kurslar

Türk Gastroenteroloji Derneği TGD-KEPAN Klinik Nütrisyon Okulu. 1-4 Kasım 2018. Mardin. Türk Gastroenteroloji Derneği İstatistik Okulu I. 10-11 Şubat 2018 İzmir Türk Gastroenteroloji Derneği İstatistik Okulu II. 10-11 Mart 2018 İzmir. Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Trabzon Akademik Gelişim; İleri düzey İyi Klinik Uygulamalar (İKU). 22-23 Eylül 2017 Trabzon. Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanlığı (GATA). 1990. Eskişehir. ( 3 ay)

Sözlü Sunumlar

Merkezimizde ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri) hizmeti poliklinik temelinde verilmektedir. Bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı ruhsal muayene yapılmakta,

Bektaş, A., Ulusoy, M., Mas, R. M. Geç Dönem Hiperbarik ve Normobarik Oksijen Tedavileri Deneysel Sepsis Modelinde Karaciğer Hasarı Üzerine Etkili midir? İç Hastalıkları Güncelleme Kongresi, 2019, Ankara. Bektaş, A., Ulusoy, M., Dağalp, K. Ursodeoksikolik Asit, Diyabetik Olmayan, Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Tedavisinde Yer Almalı mı? İç Hastalıkları Güncelleme Kongresi, 2019, Ankara. Bektaş, A., Mas, R. M., Nalbant, S., Baykal, Y., Bulucu, F., Sağlam, K., Kocabalkan, F., Kutlu, M., Deksenfenfluramin Tedavisinde Obez Hastalarda İnsülin Direnci Üzerine Etkileri, 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diyabet Kongresi,1997.

laboratuar (kan, vb.) ve radyolojik incelemeler (bilgisayarlı tomografi, vb.) kullanılarak hastalıkların tanısı konulmakta ve çağdaş bilimsel tedavi yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır. * BDPD Bileşsel ve Davranışcı Terapi Kurumsal Eğitimi, Cetad Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi, İlişki Pusulası Aile ve Evlilik Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Uygulamalaı Temel Hipnoz ve Psikiyatride Hipnoz Kursu

Makaleler

Bektas, A., Ulusoy,M., Mas, M. R. (2019). Do Late Phase Hyperbaric and Normobaric Oxygen Therapies have Effect on Liver Damage?: An Experimental Sepsis Model. General Medicine: Open Access. 7:1. Saka, M., Bektas, A., (2019). Bariatrik Cerrahi ve Beslenme. Güncel Gastroenteroloji Dergisi 23/1. Bektas, A., Özel, M. (2018). Gluten dost mu düşman mı? Güncel Gastroenteroloji Dergisi 22/2. Menteş, Ö., Bektaş, A., Önder, S. Ç., Akıncı, H., Özgül, Ö., Özdemir, M. (2005). Heterotopic gastric mucosa in the upper esophagus: a case report, Gulhane Medıcal Journal, 47: 296-298 Bektaş, A., Öktenli, Ç., Bulucu, F., Kutlu, M., Kocabalkan, F. (1996). Obezlerde Hipokalorik Mikst Diyet ile Kilo Kaybının İnsülin Direncine Etkisi. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Dergisi. ISSN:1300-933X.

Yayınlar

Kongre, Seminer, Sempozyum ve Panellerde Davetli Konuşmacı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Oturum Başkanlığı 4. Ulusal bağırsak mikrobiyotası ve probiyotik kongresi (22.10.2017) – Oturum başkanlığı Klinik endokrinoloji ve diyabet kongresi (3.10.2019) – Panelist: Akdeniz Diyeti ve Sağlıklı Yaşam. Ekmekle İlgili Bilimsel Gerçekler Paneli Ayvansaray Yerleşkesi (27.06.2019) – Panelist: Gluten Hassasiyeti Ne Kadar Yaygın?
Menü
Translate »