Ankara Parkinson Hastalığı

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Ankara Parkinson Hastalığı
Parkinson Hastalığı

Ankara Parkinson hastalığı beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. İleri yaşlarda görülen hastalık en sık 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıksa da Parkinson hastalarının %5’lik kesiminde hastalık daha erken yaşlarda da görülebilir.

İnsan beyninde dopamin üreten hücrelerin hasarlanması sonucunda  dopamin üretimi yetersiz kalır. Hareket sistemi aksaklığı belirtileri ortaya çıkar.. Mimiklerin azalması, konuşmanın monotonlaşması ve bozulması, gövdenin hafif öne eğik pozisyon alması, hareketlerde yavaşlama, titreme, kollarda ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı gibi belirtiler gösterir.

Hastalığın en sık karşılaşılan başlangıç belirtisi. İstirahat esnasında tek el ve parmaklarda titreme ve aynı tarafta yürüyüşe eşlik eden kol salınımının olmamasıdır.

Titreme olmaksızın hareketlerde yavaşlama da başlangıç belirtisi olabilmekte. Yürüyüşe eşlik eden kol salınımı hareketinin azalması, etkilenen elde beceri azalması, yazının küçülmesi, mimiklerin fakirleşmesi diğer bulgular olabilmektedir.

Ankara Parkinson hastalığı tanısı, nöroloji uzmanı tarafından öykü ve fizik muayene ile konur. Parkinson hastalığını kesinleştirecek zorunlu bir beyin görüntülemesi ya da kan testi yoktur. Radyolojik tetkikler diğer beyin hastalıklarının ayırt edilmesi için kullanılabilmektedir.

Parkinson Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Ankara parkinson hastalığı, beyin sapının dopamin üreten bölgelerindeki hücrelerin kaybından kaynaklanır, bu da bu maddenin yetersiz salınımına neden olur. Ayrıca hastaların hareketi ile ilgili bu bulguların yanı sıra birçok farklı baş şikayeti de olabilir. Yorgunluk, bilişsel gerileme, depresyon, anksiyete, davranış bozuklukları, görme bozuklukları, kilo kaybı, anormal uyku ve ağrı gibi.
Klasik bulguları tremor, tremor, rijidite (rijidite), harekette yavaşlama (bradikinezi) ve duruştur (postural instabilite). Parkinson hastalığı sıklıkla yavaş yavaş gelişir ve sistemik belirtileri genellikle asimetriktir. Yavaş yavaş, hastalığın durumu ilerler. Dopaminerjik ilaçlara yanıt verir.

Parkinson Hastalığı Günlük Hayatı Nasıl Etkiler?

Parkinson hastalığının başlıca bulgularını tek tek ele alacak olursak;

Titreme, ellerde titreme; başparmağın kontrolsüz hareketi, çene ve dudakların sallanması, bazen de bacak kaslarının seğirmesi eşlik edebilir. Unutulmamalıdır ki her el titremesi Parkinson hastalığını göstermez.
Parkinson hastalığında titreme, eller hareketsizken ortaya çıkar. Stres ve heyecan sırasında oluşan titremelerden, kahve veya ilaç tüketiminden sonra oluşan titremelerden ya da esansiyel tremor denilen ailevi bir titreme bozukluğundan ayırt etmek gerekir.
Yavaş hareket (bradikinezi); egzersizi başlatma ve sürdürme zorluğu, Parkinson hastalığının yaygın bir sunumudur. Hastalar genellikle kısa adımlarla yürür ve kas sertliği nedeniyle vücut ağrısı yaşarlar.
Konuşma değişiklikleri: Parkinson hastalığındaki bulgular arasında artan konuşma hızı veya derin tonlama, azalmış yüz ifadeleri ve konuşma monotonluğu yer alır.

Uzm. Dr. Turgay GÜL

NÖROLOJİ UZMANI
Menü
Translate »