Ankara Meme Hastalıkları

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Ankara Meme Hastalıkları
Meme Hastalıkları

Merkezimiz genel cerrahi kliniğinde iki genel cerrahi uzmanından oluşan kadromuzla hastalarımıza birçok genel cerrahi ile ilgili konularda gerekli medikal ve cerrahi tedavileri sunulmaktadır. Toplumda özellikle bayanlar arasında M.Ö. yıllara kadar uzanan bir dönemden beri var olan ve şu içinde bulunduğumuz ana kadar giderek artan bir şekilde görülen Ankara meme hastalıkları hakkında kısaca özet bilgiler vermek istiyoruz.

Toplumda her bayanın özellikle 40 yaş sonrasında meme hastalıkları konusunda bir uzmana başvurması ve bilgilenmesi gerekmektedir. Ergenliğe başlama yaşından itibaren görülen, hamilelik doğum sonrasında daha da artan meme hastalıklarının erken muayene ve kontrollerinin yapılması bu konudaki toplumda oluşan sıkıntıları büyük ölçüde giderecektir. Bu muayene ve kontroller hastanın kendisi ve hekim tarafından yapılmalıdır. Hastalara önerilerimiz haftada bir yatar pozisyonda hekimin gösterdiği şekilde göğüs muayenelerini yapmaları, şüpheli bir durumda bunu ilgili uzmanla paylaşmasıdır. Kendinin yaptığı bu muayeneler hastada psikolojik bir baskı unsuru yaratmamalıdır. Bu uygulamaların sonucunda bayanlardaki kanserlerin birinci sırasında yer alan Meme Kanserinden korumak ve en hafif şekilde bu olayı atlatmaktır.

Meme hastalıklarını kısaca şöyle gruplandırabiliriz.

1.Memenin iyi huylu Hastalıkları

2.Memenin İltihabi Hastalıkları

3.Meme Kanserleri.

MEMENİN İYİ HUYLU HASTALIKLARI

İyi huylu hastalıkları genelde 40 lı yaşlar öncesi daha sık görülmekte olup, bunların tamamına yakını medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavileri edilebilmektedir. Çok fazla bilgi kargaşası yapmak istemiyoruz ama yine isimlerini sıralayıp kısa bilgiler aktarmak isteriz:

a.Meme kistleri

b.Duktal ektazi (süt kanalı genişlemesi)

c.Yağ Nekrozu

d.Fiboadenom -2-

e.Hamartom

f.Adenolipomlar

g.Filloides tümörler

Bunlar genelde bir yada iki memede şişlik, ağrı, akıntı semptomları ile ortaya çıkar. Genelde genç yaşlarda görülür ,bir kısmı çok hızlı büyüme gösterir (Filloides Tümörler). Bunların tanısında muayene başta olmak üzere ultrasonografi, mamografi, aspirasyon, iğne ve cerrahi biopsi gibi birden fazla yöntem mevcuttur. Özellikle Fibrokistik Hastalık tanısı konan hastaların takip ve tedavileri uzun zaman almaktadır. Genelde kanserleşme riski yüksek olmayan bu grupta Bazı Fibroadenom ve Filloides tümörlerde kanser riski düşük de olsa mevcuttur, bu nedenle sıkı takibi gerekir.

Memenin İltihabi Hastalıkları

Ankara meme hastalıkları tablosu diğerlerine göre daha belirgin ve sıkıntılıdır. Kısaca sıralarsak:

a.Mastit (Gebelik ve Lohusalıkta)

b.Süt kanalları iltihabı

c.İdiopatik Granülomatöz Mastit

Memede kızarıklık, şişlik, ağrı ve ateşlenmeyle ortaya çıkar, başlangıçta medikal tedavi uygulanır. Tanı koymakta zorluk yoktur. Apseleşme durumunda cerrahi müdahale gerektirebilir. Apse görülmeden de ayırıcı tanı ve tedavi için (İGM) iğne yada cerrahi biopsiler gerekebilir. Özellikle İGM tablosu ile kanseri taklit edebilmektedir. Cerrahi sonrası tekrarlama riski olduğundan ameliyat sonrası immünsüpresif tedavi de gerekebilir.

Ankara Meme Kanserleri

Kadınlarda görülen kanserlerin birinci sırasına yerleşen meme kanserleri hızla gelişen teknolojik çağda sanki daha da artmakta ancak yine tıptaki hızla büyüyen teknik ve medikal gelişmeler sayesinde geçmişe göre çok iyi sonuçlar alınmaktadır ve tama yakın tedavi sağlama olanakları bulunmaktadır. Bu konunun ayrıca risk faktörleri ve tedavi yöntemleri ile birlikte başka bir yazıda sunulması daha iyi olacaktır kanısındayız.

Op.Dr.Nihat YÜCEL
Genel Cerrahi
Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi

Popüler Yazılar
Menü
Translate »