Merkezimizde bulunan Açık Mr, 1.5 Tesla Kapalı Emar,  Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Röntgen, Kemik Dansitometresi, Panoramik Röntgen

Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji Ünitemizde Açık MR (Açık Emar) ve 1.5 Tesla Kapalı MR cihazlarımız ile birlikte Direkt Grafi (röntgen), Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi,  bulunmakta olup, PACS (Görüntüleme arşivleme iletim sistemi) ile doktorlarımız görüntüleme sonuçlarını anında kendi bilgisayarlarında görebilmekte, böylece zaman kaybetmeden en kısa sürede hastalarımızın tanıları konulabilmektedir.

Merkezimiz SGK ve Özel Sigortalar ile anlaşmalı olarak MR, Tomografi ve tüm görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde meme biyopsi ve tiroid biyopsi işlemleride yapılmaktadır.

 • 1.5 Tesla MR (Emar)
 • Açık MR (Açık Emar)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması)
 • Röntgen
 • Mammografi
 • 4 Boyutlu Ayrıntılı Gebelik Ultrasonografi
 • Ultrasonografi (ultrason)
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Solunum Fonksiyon Testi (Sft)
 • Panoramik Diş Röntgeni
 • HSG (Rahim Filmi)
 • Meme Biyopsi (İnce İğne Aspirasyonu)
 • Tiroid İnce İğne Biyopsi
 • Eklem MR
 • Beyin MR
 • İlaçlı MR
 • İlaçlı Beyin MR
 • Boyun MR
 • Bel MR
 • Hipofiz MR
 • Kardiyak MR
 • Vertebra MR
 • Diffüzyon MR
 • Alt Abdomen MR
 • Üst Abdomen MR
 • Servikal MR
 • Kolanjiyografi MR
 • Dinamik MR
 • Diz MR
 • Eklem MR
 • Meme MR
 • Abdomen MR
 • Omuz MR
 • Ayak MR
 • Kas İskelet MR
 • Ayak Bileği MR
 • El Bileği MR
 • Dirsek MR Dirsek
 • Vertebra MR
 • Eklem MR
 • Anestezili MR
 • Sedasyonlu MR
 • Diffüzyon MR
 • Alt Abdomen MR
 • Üst Abdomen MR
 • Servikal MR
 • Kolanjiyografi MR  (MRCP)
 • Dinamik MR
 • Diz MR
 • Eklem MR
 • Meme MR   + Dinamik MRG
 • Abdomen MR
 • Omuz MR
 • Ayak MR
 • Kas İskelet MR
 • Ayak Bileği MR
 • El Bileği MR
 • Dirsek MR Dirsek
 • Akciğer ve Mediasten MR
 • CRURB MR
 • Tibia MR
 • Femur MR
 • Prostat MR
 • Perianal Fistül MR
 • Temporal Kulak, AC Mr+C
 • Norton Noroma Ayak MR
 • T.M.E MR
 • Ön Kol MR
 • Hemurus MR
 • Aşil Tendon MR
 • Nazofarenks Boyun MR
 • Brakial Pleksus MR
 • Karaciğer MR
 • Pankreas MR
 • Tüm Abdomen MR
 • Spektroskopi MR
 • Perfüzyon MR
 • Bos Akım MR
 • Anjiografi Serebral
 • Anjiografi Aorta
 • Anjiografi Extremite
 • Anjiografi Renal
 • Anjiografi Karotis Vertebral
 • Anjiografi Torakal
 • Mr Anjiografi Abdominal
 • MR Kolanjio 3D
 • MR Ürografi 3D
 • MR Myelografi 3D
 • Çocuklar için MR
 • Bebekler MR

MAMOGRAFİ 

Mamografi meme kanseri teşhisinde ve erken tanıda önemlidir. Özellikle ailede meme kanseri ve meme ile ilgili genetik olanların meme kontrollerini aksatmaması gerekmemektedir.

Mamografi çekimi ve meme usg çekimi yapılan hastanemize gelmeden önce ön hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Mamografi ücreti ve mamografi randevusu için merkezimizi arayabilirsiniz.

Ankarada mamografi çekimi yapan hastaneler arasında yer almaktayız. Ankara mamografi merkezleri ve ankara meme biyopsi yapan hastanelerden birisidir.

Mamografi SGK anlaşmalı ve Mamografi SGK Hastane anlaşmamız bulunmaktadır. Mamografi fiyat 2022, mamografi ankara, mamografi ankara hastane, mamografi ankara fiyat gibi bir çok soru gelmektedir.

Merkezimizde yapılan Mamografi işlemleri 2022 yılı  ücret ve  mamografi fiyat bilgisi için 03124738855 ve 05558264674 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

ULTRASON

·         Boyun Ultrason
·         Abdomen Ultrason, tüm
·         Abdomen Ultrason, üst
·         Eklem Ultrason ( Tek taraf)
·         Endoskopik Ultrason
·         Follikülometri
·         Hepatobilier Ultrason
·         İntravasküler Ultrason (IVUltrason)
·         İntroperatif Ultrason
·         Kalça eklemi Ultrason ( Tek taraf )
·         Meme Ultrason (Bilateral)
·         Meme Ultrason (Unilateral)
·         Obstetrik Ultrason
·         Orbita Ultrason (Bilateral ) (A veya B mod)
·         Parotis bezi Ultrason
·         Renal Ultrason
·         Skrotal Ultrason
·         Submandibuler bez Ultrason
·         Suprapubik pelvik Ultrason
·         Tiroid Ultrason
·         Toraks Ultrason
·         Transkranial veya transfontanel Ultrason
·         Transrektal Ultrason
·         Transvajinal Ultrason
·         Üriner sistem Ultrason
·         Yüzeyel doku Ultrason

 

 

DOPPLER US

·         3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi
·         Abdominal aorta renkli Doppler US
·         Abdominal renkli Doppler US
·         Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
·         Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
·         Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
·         Karotis renkli Doppler US  (Tek, bilateral)
·         Kitle lezyonu renkli Doppler US
·         Meme renkli Doppler US
·         Obstetrik renkli Doppler US
·         Orbita renkli Doppler US
·         Pelvik renkli Doppler US
·         Penil renkli Doppler US
·         Portal ven renkli Doppler US
·         Renal renkli Doppler US (Bilateral)
·         Skrotal renkli Doppler US
·         Tiroid bezi renkli Doppler US
·         Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
·         Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
·         Vertebral arter renkli Doppler US  (Tek, bilateral)
·         Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US

BT (Bilgisayarlı Tomografi )

Ankara Cerrahi Tıp Merkezinde bulunan BT (Bilgisayarlı Tomografi )  cihazımızda hastalarımızın isteğine göre sedasyonlu (anestezili) olarak ta çekilebilmektedir.

Ankarada tomografi çeken görüntüleme merkezleri ve Ankara tomografi çekimi yapan hastaneler arasında yer almaktadır.

Hastanemizin  SGK ve Özel Sağlık Sigortaları  BT tomografi çekimi anlaşması bulunmaktadır. Ankarada bulunan hastanemizde Akciğer tomografisi çekilmektedir.

Merkezimizde yapılan BT tomografi 2022 yılı  ücret ve fiyat bilgisi için 03124738855 ve 05558264674 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

BT Tomografi ücreti ve tomografi fiyatı bilgisi için merkezimizi arayabilirsiniz.

Merkezimizde ve anlaşmalı kurumlarımızda  çekilen Tomografiler ;

 TBİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

 • Beyin Tomografi (BT)
 • Orbita MR Tomografi (BT)
 • Paranazal Sinüs Tomografi (BT)
 • Temporal Kemik Tomografi (BT)
 • Boyun Tomografi (BT)
 • HRCT Tomografi (BT)
 • Toraks Tomografi (BT)
 • Taş Protokolü Tomografi (BT)
 • Tüm  Abdomen Tomografi (BT)
 • Üst Abdomen Tomografi (BT)
 • Alt Abdomen Tomografi (BT)
 • BT ürografi Tomografi (BT)
 • Servikal Tomografi (BT)
 • Torakal Tomografi (BT)
 • Lomber Tomografi (BT)
 • Extremite Tomografi (BT)
 • Dental Tomografi (BT) 

Hızlı Erişim

Menü
Translate »