Op. Dr. Handan Özge GÜZEL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

EĞİTİM VE UZMANLIK BİLGİLERİ

Ankara Üniversitesi Lisans Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Kadın Hst.ve Doğum Uzm. Atatürk Üniversitesi Histoloji ve Embryoloji (ders alımı bitti,yeterlilik aşamasında donduruldu) HAYVAN DENEYLERİ SERTİFİKASI İYİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI IVF (Tüp Bebek) SERTİFİKASI (Ankara Üniversitesi-2018) HİSTEROSKOPİ SERTİFİKASI (Ufuk Üniversitesi-2019) Nene Hatun Doğumevi Başhekim Yrd./ ERZURUM Devlet Hst. Başhekim Yrd./AĞRI DEVLET HASTANESİ Ameliyathane sorumlu doktorluğu/Nene Hatun Doğumevi/ ERZURUM Iğdır Üni. SHMYO/Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölüm Başkanlığı Iğdır Üniv./Sağlık Proje Danışma Grup Başkanlığı Iğdır Üniv. Akademik Teşvik İnceleme Kurulu Üyeliği (Sağlık Bilimleri) Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast.ve Doğum ABD. Başkanlığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hast.ve Doğum Kliniği sorumlu hekimi

ÖZEL İLGİ ALANLARI

Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi

SERTİFİKALAR

İŞ DENEYİMİ

1995-97 Op.Dr. Ağrı Asker Hastanesi K.Doğum 1997-2001 Op.Dr. Ağrı Devlet Hastanesi K.Doğum 2001-2003 Op.Dr. Erzurum Numune Hastanesi K.Doğum 2003-2014 Op.Dr. Erzurum Nenehatun Doğumevi K.Doğum 2014-2017 Yrd. Doç. Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. 2017-2019 Dr.Öğr.Üyesi Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 2019-2020 Op.Dr. Özel Yaşam Hastanesi-Antalya K.Doğum

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Tanı Ünitemiz

Rahim Ağzı Yaraları, Yumurtalık Kisti, Mantar Hastalıkları, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, HPV Taraması, Gebelik Sonlandırma, Adet Gecikmeleri, Aşırı Kanamalar, Rahim Ağzı Kanseri, Rahimdeki myomlar, Smear Testi, Cinsel İsteksizlik, Spiral Takılması ve çıkarılması, Gebe Takibi ve Doğum, Doğum Kontrol Yöntemleri, Jinekolojik Tanı ve Tedavi, İnfertilite (Kısırlık), Jinekolojik Obstetrik, Menopoz, Kanser Taraması

Yazdığı Makaleler

1. Dikbas, L., Yapca, O. E., Dikbas, N., & Gundogdu, C. (2017). Paraoxonase-2 and paraoxonase-3: comparison of mRNA expressions in the placentae of unexplained intrauterine growth restricted and noncomplicated pregnancies. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 30(10), 1200-1206. Citations :7 (SCI-Expanded) 2. Celik, O., Acet, M., Arpaci, H., Dikbas, L., Imren, A., Duran, B., … & Aydin, S. (2018). Navigation problems of ICSI or naive blastocyst can be solved with artificial blastocyst. Reproductive Biology and Endocrinology, 16(1), 7. (SCI-Expanded) 3. Dikbas, L., Dur, R., Tas, İ. H., Yapça, Ö. E., & Dikbas, N. (2018). Low transcriptional activity of PON2 in recurrent abortion: A novel therapeutic agent?. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. 47 (8), 379-38. (SCI-Expanded) 4. Dikbas, L., Zan E., Duran B. (2020). AMH, Induction Protocols, Age and Total Motile Sperm Count Do Not Affect the Success of Pregnancy in Intrauterine Insemination: A Single Center Retrospective Study. Ec Endocrinology and Metabolic Research. 5(9): 24-29. (Uluslararası alan indexinde taranan hakemli dergi) 5. Kadanalı S., Okur A., Küçüközkan K., Dikbaş L.: Preeklampsi ve Osteoporoz. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1995, ANTALYA. 6. Tokgöz Y., Dikbaş L., Özmen B., Atabekoğlu C., Sönmezer M. : AN UNUSUAL INDICATION OF IVF: KARTAGENER’S SYNDROME. 19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, October 4 – 8, 2017, Antalya. 7. Selimoğlu E., Eşrefoğlu M., Parlak M., Dikbaş L., Öztürk A., Ertaş A.: The incidence of nasal staphylococcus aureus carriage among women and its relation with hormonal status. Turk J Med Res 1995; 13(2): 55-58. 8. Kadanalı S., Okur A., Küçüközkan T., Dikbaş L.: Preeklampsi ve Osteoporoz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1996; 11: 52-55 9. Tanrıverdi EÇ, Dikbaş L*., Calıkoğlu O., Koca Ö., Kadıoğlu BG.: The Relation Between The Burnout And Job Satisfaction And Sociodemographic Factors Of Health Personnel Working In A Maternity Hospital. Medical Journal of Bakırköy 2017; 13:32-39 * Corresponding author. 10. Tanrıverdi, E. C., Dikbas, L., Alay, H., Kadioglu, B. G., & Ozkurt, Z. (2018). Seroprevalance of Rubella Antibodies Among Pregnant Women in a Regional Maternity Hospital in Eastern Turkey. Medıterranean Journal Of Infectıon Mıcrobes And Antımıcrobıals, 7. 11. Dikbaş, L. Human Papilloma Virüs Aşıları: Güncel Tartışmalar (2017). Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 19(3), 81-85. 12. Kadanalı S., Küçüközkan T., Küçük M., Dikbaş L. : Tedaviyi kabul etmeyen bir malign melanom vakasının seyri ve etik sorun. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 6-11 Kasım 1994 ANTALYA. 13. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesindeki gebelerde rubella seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 14. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesindeki gebelerde sitomegalovirus seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 15. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde jinekolojik cerrahi yapılan hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 16. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde jinekolojik cerrahi yapılan hastalarda HBSAg, ANTI-HBSAg, ANTI-HCV, ANTI-HIV seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 17. . Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde gebe kadınlarda toxoplazma seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 18. Tanrıverdi E., Özkurt Z., Kamalak Z., Koca Ö., Parlak E., Dikbaş L. Abortus kliniği ile prezente olan bir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 19. Koca Ö., Dikbaş L., Tanrıverdi EÇ., Özkurt Z. Obstetrik ve Jinekolojik cerrahi geçiren kadınlarda cerrahi alan enfeksiyonuna neden olan etkenlerin ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 20. Koca Ö., Dikbaş L., Tanrıverdi EÇ., Özkurt Z. Rahimiçi araç kullanan semptomatik olan kadınların örneklerinden izole edilen candida türlerinin antifungal direnç ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 21. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. Üriner enfeksiyonu olan kadınlarda idrar kültürlerinden elde edilen E.coli suşlarında antibiyotik direnç durumunun değerlendirilmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR 22. Dikbaş L*., Yapça ÖE., Dikbaş N., Gündoğdu C.: Paraoxonase-2 And Paraoxonase-3: Comparison of mRNA Expressions In The Placentae of Unexplained Intrauterine Growth Restricted and Noncomplicated Pregnancies. 3-6 Mart 2016 Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. ERZURUM (Sözel Bildiri) 23. Yapça ÖE., Topdağı YE., Delibaş İB., Dikbaş L., Yörük N.; Rekürren Molar Gebelik, IVF sonrası 5.Molar Gebelik Vakası. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 5-9 Ekim 2016. ANTALYA. 24. Fertİlİte Artirici Cerrahİ Girişimler. (BölümX. Ektopik Gebelik Cerrahisinin Fertilite Üzerine Etkileri. Editörler: Prof Dr Önder Çelik- Prof Dr Bülent Duran) (Baskıda)

Projeler

Intrauterin gelişme geriliği olan gebelerde ve rekürren abortuslarda PON2 ve PON3 enzimlerinin olası etkisi. (Iğdır Üniversitesi-2015-SBE-B01) Sonuçlandı.

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

TJOD, Perinatoloji derneği, ERC, TMFTD, Ürojinekoloji derneği, TSRM

CERRAHİ İŞLEMLER

Anormal uterin kanamalar
Aşılama ( ıuı )
Bartholin kisti teşhis tedavisi
Cinsel isteksizlik teşhis ve tedavisi
Çikolata kisti teşhis ve tedavisi
Dış gebelik
Dismenore ( adet ağrısı) teşhis ve tedavisi
Doğum sonrası mesane sarkması ve tedavisi
Düzensiz adet kanaması
Endometrium biyopsi
Gebelik takibi (ikili taramaüçlü taramadörtlü tarama)
Genital estetik (labioplasti – küçük ve büyük dudakların estetik müdahaleleri)
Genital siğiller
Sistorektosel
Smear testi
Spiral takma çıkartma
Kolposkopi (rahim ağzı kanseri teşhisi)
Genital uçuk problemleri
Hormonlu spiral (mirena)
Hpv aşısı
Hpv teşhis ve tedavisi
Hsg
Hymen muayenesi (kızlık zarı onarımı)
İdrar kaçırma (üriner inkontinans) teşhis medikal ve cerrahi tedavileri
Rektosel
Rahim sarkması
Rahim içi araç takılması ve çıkarılması
Rahim ağzı yaraları
Polip teşhis medikal ve cerrahi tedavileri
Over kistler teşhis medikal ve cerrahi tedavileri
Molhidatiform çoğul gebelik tedavisi
Miyom teşhis medikal ve cerrahi tedavileri
Menopoz takibi
Libido azlığı (kadınlarda cinsel isteksizlik) teşhis ve tedavisi
Vajen genişliği ve daraltılması
Ürojinekolojik hastalıklar, (prolapsus)
Tüp bağlama (btl)
Şiddetli adet ağrıları
Kist ve apse teşhis ve tedavisi
Kızlık zarı muayenesi
Jinekolojik kanser taraması
Jinekolojik hastalıklar
İnfertlite(kısırlık)teşhis ve tedavisi
İdrar kesesi sarkması
İdrar kaçırmada (cerrahi dışı ) pelvik taban aktivasyonu tedavisi (ameliyatsız)
Servikal koterizasyon
Servikal krioterapi
Sfingter tedavisi ( sarkan vajina kaslarının tedavisi)
Vajen kültürü
Vajinal estetik (vajınoplasti)
Adet ağrısında elektriksel stimulus tedavisi

Hızlı Erişim

Menü