Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi

Tıbbi Laboratuvar

Hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bir insanın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla, insan vücudundan alınan her türlü materyallere ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, kimyasal, hematolojik, sitolojik, patolojik ve diğer analizleri yapan bir bilim dalıdır.

Hasta için gerekli olan tüm tetkikler gerek Ankara da bulunan merkezimiz, ve anlaşmalı Laboratuvarında çalışılmaktadır.Tetkik ve Tahlil sonuçlarımız uluslarası kalite belgesi olan TURKAK sertifikalı anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

Ankara kan tahlili ve tetkik nerede yapılır?

Ankara tahlil ve tetkik yaptırabileceğiniz bir çok sağlık kuruluşu ve laboratuvar bulunmaktadır. Fiyatlar merkezlere göre değişmektedir.

 

Ankara Ucuz ve güvenilir tahlil ve tetkik nerede yapılabilir?

Ankara’da ucuz ve güvenilir tahlil sonucu için Ankara Cerrahi Tıp Merkezinde yapılmaktadır. Telefon numarası 03124738855 ayrıca tahlil ve tetkik fiyatı için 05558264674 numaralı whatssap numarasından bilgi alabilirsiniz.

 

Ankara da ucuz ve hızlı test nerede yapılır?

Ankara ucuz tahlil yaptırmak isteyen hastaların uygun fiyat alabileceği merkez Ankara Cerrahi Tıp Merkezidir.

Ankara Hastane test sonucu.

Ankara’da Kanser testini nerede yapılır?

Kanser tarama tetkikleri hastanemizde yapılmaktadır. Kanser testleri kan ve diğer tetkikler ile yapılabilmektedir.

Kalp krizi testini nerede yapabilirim ?

Kardiyolojik ve kalp ile ilgili tetkik ve tahliller tıp merkezimizde yapılmaktadır.

Cinsel isteksizlik tetkik ve tahlil nerede yapılabilir.

 Ankarada gebelik tahlili nerede yapılır?

Hamilelik ve gebelik testleri yapılmaktadır.

Ankarada hamilelik tahlili nerede yapılır?

Tiroid testi Ankara da nerede yapılıyor ?

Bulaşıcı hastalık testi yaptırmak için nereye başvurulur

Aids testi yaptırmak için nereye başvurulur

Kan tahlil sonucu öğrenme.

Ankara Tahlil sorgulama

Ankara sonuçları , Ankara Tahlil laboratuvarları

Ankara Tahlil merkezleri

Ankara tetkik merkezleri

Hepatit tahlili yapan merkezler

Gizli kan şekeri testi nerede yapılır.

Kanser tahlili nerede yapılır.

Kanser testi yapan yerler ankara

Kanser tahlili yapan merkezler.

Ankara rahim ağzı kanser testi yapan merkezler

Ankara HPV yapan merkezler.

Ankara HPV testi yapan merkezler

Ankara HPV tahlil yapan merkezler

Tahlil sonucu değerlendiren merkezler.

Sedim sonucum yüksek ne anlama gelir?

İdrar tahlili kum görülmesi nedir?

İdrarda kum ile ilgili üroloji uzmanına başvurmanız uygun olacaktır.

İdrarımda kan geliyor neden?Hangi tahlil yaptırmam lazım?

İdrarda kan  gelmesi  ile ilgili üroloji uzmanına başvurmanız uygun olacaktır.

İdrar kültürü yapan merkezler nelerdir?

İdrar kültürü testini Ankara Cerrahi Tıp Merkezine yaptırabilirsiniz.

Boğaz kültürü testi yapan merkezler nelerdir?

Vitamin testi nerede yapılır?

Ankara vitamin testi yapan merkezler nelerdir?

Vitamin B testi ankara nerede yapılır?

Vitamin D testi yapan merkezler neler?

Vitamin B tahlili ankara nerede yapılır?

Vitamin D tahlili yapan merkezler neler?

Vücudumda virüs varmı hangi tahlil bakılır?

Prostat tahlili nerede yapılır?

Ankara prostat tahlili yapan merkezler

Ankara Prostat tetkiki yapan yerler nelerdir.

Menapoz tahlili yapan merkezler

Menapoz tetkiki yapan merkezler

Menapoz tahlil ankara

Menapoz tetkik ankara

Ürüme testleri nelerdir

50 yaş üstü test yapan yerler

Erkeklere yapılması gereken testler

Ankara ucuz test yapan merkezler.

Çankaya tahlil yapan yerler.

Kızılay kan testi yapan merkezler.

Öveçler  kan tahlili

Dikmen tetkik yapan yerler.

Mamak test yapan yerler neler

Ayrancı kan testi

Gölbaşı kan testi yapılan yerler.

Gölbaşı tahlil yapan yerler.

Vitaminim düşük hangi test yapılır

Vitaminim düşük hangi tahlil yapılır

Ankara Alerji testi yapan merkezler

Alerji testi nerede yapılır

Alerji tahlili yapan merkezler

CA125 testi nedir?

Şeker testi nedir?

Şeker tahlili nedir?

Romatizma testi nerede yapılır?

Romatizma tahlili yapan merkezler?

Hiv virüsü tahlili yapan merkezler

Hiv testi yapan yer ankara

Tümör testi yapan merkezler

Tümör tahlili yapan merkezler ankara

Genetik testi yapan merkezler nelerdir.

Çocuklara hangi testler yapılmalıdır?

Çocuklara yapılan kan tahlilleri

çekap testleri yapan yerler.

İdrar testi yapılan yerler ankara

Çocuklarda yapılan testler

Hepatit B testi yapan merkezler

tahlil sonucu ankara

Laboratuvar tahlil sonucu ankara

Hepatit B tahlili ankara

Demir testi yapan yerler

Demir tetkiki yapan merkezler

Kalsiyum testi ankara

Kalsiyum tahlili ankara

Tahlil sonuç yorumları

Spermogram testi yapan merkezler

Sperm sayısı öğrenme tahlili

Sperm tetkiki nerede yapılır

Aşırı tüylenme için yapılan tahlil ve tetkik

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tahlili

Gaita tahlili  ve tetkik yapan yerler ankara

Prolaktin tahlili yapan yerler

Üre testi ve tahlili nerede yapılır

VDRL testi nerede yapılır

VDRL tetkik yapan yerler.

Çinko testi ne anlama gelmektedir.

Akıntı kültürü testi yaptırmak

Kansızlık testi nerede yapılır

Kansızlık tahlili yapan merkezler

Karaciğer testi nerede yapılır ?,

Karaciğer yağlanması ile ilgili testler ankarada bulunan hastanemizde yapılmaktadır.

Karaciğer tahlili yapan merkezler nelerdir.

Böbrek testi nasıl yapılır

Böbrek ile ilgili kan tahlili ve bunun dışında diğer tetkikler yapılabilmektedir.

Böbrek tahlili yaptırmak

Prostat kanseri testi nedir? nerede yapılır.

Guatr testi nelerdir. Guatr tahlili nerede yapılır

Ultrason tetkiki Ankara

Çocuklarda demir testi ankara

Çocuk demir tahlili

Ultrason tahlili Ankara

Ultrason testi yapan merkezler  Ankara

Ultrason tahlili yapan yerler

Mr tahlili yapan merkezler

Röntgen tetkiki yapan merkez ankara

Tomografi tahlili yapan yerler

HSG ankara tahlili yapan merkezler

İşeme testi Ankara

İşitme testi yapan yerler Ankara

Meme tahlili yapan merkezler Ankara

Meme tetkiki yapan yerler nelerdir.

Rahim filmi tetkiki yaptırmak.

Açık MR tetkiki Ankara

Anestezili MR çeken yerler Ankara

Uyutarak MR çekilen yerler

Endoskopi tetkiki yapan yerler ankarada

Kolonoskopi tahlili ankara uyutarak yapan yerler

Endoskopi uyutarak ucuz yapan yerler

Kolonoskopi uyutarak ucuz yapan yer ankarada

Mamografi ucuz yapan yer

Mamografi ankara yapan yerler

Özel hastanelerde endoskopi ve kolonoskopi fiyatları

Endoskopi fiyatları özel hastane

Kolonoskopi fiyatları özel hastane ankara

Meme testi ankara yapan merkezler

Safra Kesesi testi yapan merkezler

Ankara özel ultrason fiyatları

Özel Ultrason yapan merkezleri

Ankara da bulunan hastanemizde tüm tetkik ve tahliller yapılmaktadır.  Tetkik ücreti 2023 , ankara tahlil fiyatları özel hastane, tetkik fiyatları 2023 , ankara laboratuvar, ankara kan testi sonuç, ankara test fiyatları, ankara özel laboratuvar, test ücreti, özel testler ücreti, ankara hızlı test sonucu, fiyat bilgisi için 03124738855 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

TIBBİ LABORATUVAR
Tedavileri
BİYOKİMYA İMMÜNOLOJİ
Glukoz (AKŞ) Total IGE
Post Prandial Kan Şekeri Spesitik IgE
GlukozToleransTesti Protein Elektroforezi
Glikolize Hemoglobin (HbA1C)HPLC Anti Nükleer antikor (ANA)
Kan ÜreAzodu Anti ds DNA
ÜrikAsit ENATarama
Kreatinin ANTİ Scl 70
Sodyum (NA) (Serum ve vucut sıvıları) Anti-SSA(lmmunoblotting)
Potasyum Anti-SSB (lmmunoblotting)
Klor (Cl) Anti-Sm (lmmunoblotting)
Kalsiyum (CA) Anti-Sm/RNP(lmmunoblotting)
İyonize Kalsiyum Anti-Jo1 (lmmunoblotting)
Fosfor Anti MitrokondrialAntikor (AMA)
Magnezyum AntiLiver-KidneyMikrozomalAntikor(AntiLKM-1)
Bakır Perinükleer-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(p-ANCA)
Protein (Serum ve vucut sıvıları) Sitoplazmik-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(c-ANCA)
Albümin Anti Smooth MuscleAntikor (ASMA)
AlanınAminotransferaz (ALT) Anti ParietalAntikor
AspartatTransaminaz (AST) Anti EndomysialAntikor (EMA)
Alkalen Fosfataz Anti DokuTransglutaminazAntikor (anti tTG)
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) Anti – SLA/LP
Gama GlutamilTranspeptidaz (GGT)
Laktik Dehitrogenaz (LDH)
Kreatin Kinaz (CK) HEMATOLOJİ
Kütle CK-MB Hemogram
Bilirubin,Total PeriferikYayma(Formül Lokosit)(Manuel)
Bilirubin, Direkt Sedimentasyon
Bilirubin, İndirekt Retikülosit Sayımı Otomatik
Kolesterol Kanama Zamanı
Trigliserit Pıhtılaşma Zamanı
HDLKolesterol Protrombin Kompleksi
LDLKolesterol APTT
VDLD-Kolesterol Fibrinojen
Lipoprotein ABO+RHTayini(Forward gruplama)
Amilaz Direkt Coombs (Kompleman)
Lipaz İndirekt CoombsTesti
İlaç düzeyi (Nefelometrik) Hemoglobin Elektroforezi
Seruloplazmin Protein C
İDRAR Protein S
İdrarTetkiki (Strip ile) AntiTrombin 3 antijeni
İdrar direkt yayma VİTAMİN TESTLERİ
İdrar mikroskopisi Vitamin B12
GebelikTesti (İdrarda) Folat
Protein Kantitatif (İdrarda)ESBACH Ferritin
Mikroalbumin (Spot İdrarda) Demir (Serum)
Mikroalbumin (24 saatlik idrarda) Demir Bağlama Kapasitesi
Deoksipiridiolin (DPD) 25-Hidroksi Vitamin D
Kreatinin KlirensTesti Çinko(Serum ve Vucut Sıvıları)
24 saatlik idrarda Bakır HEPATİT/HV
GAİTA Anti HIV (Kemiluminesans)
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme HbsAg (Kemiluminesans)
GaitadaAmip, GiardiaAranması Anti Hbs (MEIABenzeri)
Direkt Parazit incelenmesi (Manuel) Anti Hbc lgG((MEIABenzeri)
Gaitada Gizli KanAranması (Manuel) Anti Hbc lgM((MEIABenzeri)
Gaitada Kültürü HbeAg (Kemiluminesans)
H.PyloriAntijen (HpSA) Anti Hbe (MEIABenzeri)
Anti HDV Anti HAV IgG (MEIABenzeri)
HBV DNA(Kantitatif) Anti HAV IgM (MEIABenzeri)
HCV RNA(Kantitatif) Anti HCV (MEIABenzeri)
TORCH HORMONLAR-FERTİLİTE
AnitiToxoplazma IgG (Kemiiuminesans) Beta-Hcg
AntiToxoplazma IgM (Kemiiuminesans) FSH
Anti Rubella IgG (Kemiiuminesans) Luteınleştirer Hormon (LH)
Anti Rubella IgM (Kemiiuminesans) Estradiol
Anti CMV IgG (MEIAbenzeri) Progesteron
Anti CMV IgM (MEIAbenzen) Prolaktin
Herpes SimpleksTıp 1 IgG Total Testosteron
Herpes SimpleksTip 1 IgM Serbest Testosteron
Herpes SimpleksTip II IgG İkili Tarama ( Down Sendrom 1)
Herpes SimpleksTip II IgM Üçlü Test (E3-HCG-AFP)
CMV DNAPCR  (Kantitafh) 17-Hidroksiprogesteron
DHEA
MİKROBİYOLOJİ Kortizol
Bakteri Kültürü (Boğaz) Serbest Kortizol (İdrar)
KatalazAktivitesi DHEA-S04
Bakteri Kültürü 1 idrar) STH
Bakten Kültürü (Vara) ACTH
Bakteri Kültürü (Püy) İnsülin (açlık)
Bakten Kültürü (Vajen) İnsülin (tokluk)
Mantar aranması ve kültürü Renin
Mantar Kültürü Aldosteron
Bakteri Kültürü (Burun) Homosistein
Gonokok Kültünü TİROİD
Gardnerella Vaginalis Kültürü TSH
Boyalı Mikroskopik inceleme SerbestT3
Boyasız Direkt Mikroskopik ine. SerbestT4
GrupAStreptokokTayini TotalT3 (Tt3)
Antibiyotik DuyarlılıkTesti TotalT4 (Tt4)
VDRL-RPL Anti Troglobulin Antikor
KatalazAktivitesi AntiTPO
TSH Reseptör Bloke EdiciAntikor
SEROLOJİ-ROMATOLOJİ Anti MikrozomalAntikor
ASO (Nefelometrik) Kalsitonin
Mikro CRP Parathormon (PTH)
CRP(Nefelometrik) Troglobulin
RF (Nefelometrik) PATOLOJİ
BrusellaTüpAglütmasyonu Pap smear
SalmonellaTüpAgl(Grubel-Widal) SmearAlınması
Imprint
Helicobacter pylori IgA(ELISA) Balgam, direkt yayma,
Helicobacter pylori IgG (ELISA) BOS, direkt yayma,
Bronş aspirasyonu,direkt yayma
TÜMÖR MARKER Meme başı yayması
Alfa-Feto Protein (AFP) Periton sıvısı; direkt yayma
KarsincembriyonikAntijen (CEA) Vücut Sıvılar
Prostat SpesifikAntijen (PSA) Yaymalar
ProstatkAsit Fosfataz (PAP)
PSA(Serbest)
CA-15-3
CA-19-9
CA-125
CA-72-4
TIBBİ LABORATUVAR
Doktorlarımız

Hızlı Erişim

Menü
Translate »