SGK Anlaşmalı MR, Açık Emar, Tomografi, Ultrason,Röntgen, Mamografi

 1. Anasayfa
 2. Bölümlerimiz
 3. SGK Anlaşmalı MR, Açık Emar, Tomografi, Ultrason,Röntgen, Mamografi
Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi
RADYOLOJİ

Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji Ünitemizde Açık MR (Açık Emar), 1.5 Tesla Kapalı MR ,Direkt Grafi (röntgen), Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi,  Kemik Dansitometresi, Panoramik Diş Röntgeni bulunmakta olup, PACS (Görüntüleme arşivleme iletim sistemi) ile doktorlarımız görüntüleme sonuçlarını anında kendi bilgisayarlarında görebilmekte, böylece zaman kaybetmeden en kısa sürede hastalarımızın tanıları konulabilmektedir.

Merkezimiz SGK ve Özel Sigortalar ile anlaşmalı olarak İki MR Cihazı , Tomografi ve tüm görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır.

 • 1,5 Tesla Kapalı Emar
 • Açık MR (Açık Emar)
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Kemik Dansitometresi ( Kemik Taraması)
 • Röntgen
 • Mamografi
 • 4 Boyutlu Ayrıntılı Gebelik Ultrasonografi
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Solunum Fonksiyon Testi (Sft)
 • Panoramik Diş Röntgeni
 • HSG (Rahim Filmi)
 • Meme Biyopsi (İnce İğne Aspirasyonu)
 • Tiroid İnce İğne Biyopsi

AÇIK MR (AÇIK EMAR)

Kapalı alan korkusu ve kaygısı olanlar için MR çekimi her zaman zor olmuştur. Açık MR bu tür korkuları olan hastalar için büyük bir rahatlık sunmaktadır. Normal MR cihazlarına göre 3 tarafı açık olan MR cihazımızda hastaların MR çekimleri daha kolay yapılabilmektedir. Yaşlı ve çocuk hastalar MR çekimi sırasında yanlarında refakatçisi ile MR çektirebilirler.

Ankara Cerrahi Tıp Merkezinde bulunan Açık MR (açık emar) cihazımızda hastalarımızın isteğine göre sedasyonlu (anestezili) olarak ta Açık MR çekilebilmektedir.

Ankara’da MR ve Tomografi çeken hastaneler içerisinde yer almaktadır. Mr 2023 yılı ücret ve tomografi 2023 fiyatları için merkezimizi arayabilirsiniz.

Ankara’da bulunan görüntüleme merkezimiz Kızılay çevresi ve Ankara MR çeken merkezler ve Tomografi çeken merkezler arasında yer almaktadır.

Hastanemizin Mr çekimi SGK ve Tomografi çekimi SGK anlaşması dışında Özel Sağlık Sigortaları ile anlaşması bulunmaktadır.

Özel Hastanelerde MR ( emar) ücreti ne kadar ?

Merkezimizde açık emar ve 1.5 tesla emar cihazında çekilecek olan emar ücretleri hastanın sosyal güvencesi ve çekilecek emarın türüne göre fiyatları değişmektedir.

Emar Çektirmek için hangi bölüme gidilir ?

Emar çekilecek bölgeye göre , hangi doktor tarafından isteneceği belirlenmektedir. Elinizde başka bir hastane veya doktor tarafından istenen emar var ise randevu alıp emarınızı çektirebilirsiniz.

SGK Emar karşılıyor mu ?

Tıp Merkezimizin SGK anlaşması vardır. Emar çekimi için SGK ödemesi dışında emar fark ücretide alınmaktadır.

Emara giremeyen ve emar korkusu olan hastalar ne yapmalı ?

Emara giremeyen hastalarımız için hastanemizde açık emar bulunmaktadır. Ayrıca emara giremeyen hastalar için sedasyon ile yani uyutularak emar çekimi de hastanemizde yapılmaktadır.

Emar çekimi aynı gün çıkar mı ?

Emar çekimi sonrası emar görüntülerinin olduğu cd hastalarımıza çekim sonrası verilmektedir. Emar raporu ise 2-3 iş günü içerisinde çıkmaktadır. Ayrıca görüntüler ve raporunuz e nabız sistemine de yüklenmektedir.

Emar çekimi için hangi şehirlerden hastalar gelmektedir ?

Açık emar çekimi ve diğer emarlar için Eskişehir açık emar, Kırıkkale mr merkezi, Kırıkkale açık emar, Bolu Açık Emar, Bolu mr merkezi, Kırşehir Açık Emar , Kırşehir Emar merkezi, Çankırı Açık Emar , Çankırı Mr merkezi, Çorum Açık Emar, Çorum Emar çeken hastaneler, Karabük mr merkezi, Karabük açık emar, Kastamonu mr merkezi, Kastamonu mr merkezi, Kastamonu Açık Emar , Sinop mr merkezi, Sinop Açık Emar ,Nevşehir mr merkezi, Nevşehir Açık Emar , Aksaray mr merkezi, Aksaray Açık Emar, Aksaray mr merkezi, Aksaray Açık Emar, Karaman mr merkezi, Karaman Açık Emar, Çorum mr merkezi, Çorum Açık Emar, Amasya mr merkezi, Amasya  Açık Emar, Kulu mr merkezi, Kulu Açık Emar

Emara girmeden önce nelere dikkat etmek gerekir ? Emara girmek için açmı  gitmek gerekli  ?

Emara girmeden önce emar çekecek teknisyene vücudunuzda herhangi bir metal ( implant, kurşun, peircing v.b. ) var ise söylemeniz gerekmektedir. Ayrıca emara girer iken çıtçıtlı veya metal parçaları olan kıyafetler ile çekime gitmemeniz gerekmektedir.  Ayrıca çekilecek emara göre aç veya tok olarak emara gitmeniz gerekmektedir. Özellikli ve ilaçlı olmayan emar çekimlerinde bel, boyun,omuz , ilaçsız beyin gibi emar çekimi için aç olmanıza gerek yoktur.

Merkezimizde yapılan MR (EMAR) ve BT işlemleri 2023 yılı ücret ve fiyat bilgisi için 03124738855 ve 05558264674 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

Merkezimizde ve anlaşmalı kurumlarımızda çekilen MR ‘lar.

AÇIK MR VE 1.5 TESLA KAPALI MR

 • Açık MR ( Açık /Open emar )
 • 1,5 Tesla Kapalı MR
 • Eklem MR
 • Beyin MR
 • İlaçlı MR
 • İlaçlı Beyin MR
 • Boyun MR
 • Bel MR
 • Hipofiz MR
 • Kardiyak MR
 • Vertebra MR
 • Diffüzyon MR
 • Alt Abdomen MR
 • Üst Abdomen MR
 • Servikal MR
 • Kolanjiyografi MR (MRCP)
 • Dinamik MR
 • Diz MR
 • Eklem MR
 • Meme MR + Dinamik MRG
 • Abdomen MR
 • Omuz MR
 • Ayak MR
 • Kas İskelet MR
 • Ayak Bileği MR
 • El Bileği MR
 • Dirsek MR Dirsek
 • Akciğer ve Mediasten MR
 • CRURB MR
 • Tibia MR
 • Femur MR
 • Prostat MR
 • Perianal Fistül MR
 • Temporal Kulak ,AC Mr+C
 • Norton Noroma Ayak MR
 • M.E MR
 • Ön Kol MR
 • Hemurus MR
 • Aşil Tendon MR
 • Nazofarenks Boyun MR
 • Brakial Pleksus MR
 • Karaciğer MR
 • Pankreas MR
 • Tüm Abdomen MR
 • Spektroskopi MR
 • Perfüzyon MR
 • Bos Akım MR
 • Anjiografi Serebral
 • Anjiografi Aorta
 • Anjiografi Extremite
 • Anjiografi Renal
 • Anjiografi Karotis Vertebral
 • Anjiografi Torakal
 • Mr Anjiografi Abdominal
 • MR Kolanjio 3D
 • MR Ürografi 3D
 • MR Myelografi 3D

ULTRASON

 • Boyun Ultrason
 • Abdomen Ultrason, tüm
 • Abdomen Ultrason, üst
 • Eklem Ultrason ( Tek taraf)
 • Endoskopik Ultrason
 • Follikülometri
 • Hepatobilier Ultrason
 • İntravasküler Ultrason (IVUltrason)
 • İntroperatif Ultrason
 • Kalça eklemi Ultrason ( Tek taraf )
 • Meme Ultrason (Bilateral)
 • Meme Ultrason (Unilateral)
 • Obstetrik Ultrason
 • Orbita Ultrason (Bilateral ) (A veya B mod)
 • Parotis bezi Ultrason
 • Renal Ultrason
 • Skrotal Ultrason
 • Submandibuler bez Ultrason
 • Suprapubik pelvik Ultrason
 • Tiroid Ultrason
 • Toraks Ultrason
 • Transkranial veya transfontanel Ultrason
 • Transrektal Ultrason
 • Transvajinal Ultrason
 • Üriner sistem Ultrason
 • Yüzeyel doku Ultrason

RENKLİ DOPPLER ULTRASON

 • 3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi
 • Abdominal aorta renkli Doppler US
 • Abdominal renkli Doppler US
 • Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
 • Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
 • Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
 • Karotis renkli Doppler US (Tek, bilateral)
 • Kitle lezyonu renkli Doppler US
 • Meme renkli Doppler US
 • Obstetrik renkli Doppler US
 • Orbita renkli Doppler US
 • Pelvik renkli Doppler US
 • Penil renkli Doppler US
 • Portal ven renkli Doppler US
 • Renal renkli Doppler US (Bilateral)
 • Skrotal renkli Doppler US
 • Tiroid bezi renkli Doppler US
 • Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
 • Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
 • Vertebral arter renkli Doppler US (Tek, bilateral)
 • Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

 • Beyin Tomografi (BT)
 • Orbita MR Tomografi (BT)
 • Paranazal Sinüs Tomografi (BT)
 • Akciğer Tomografisi
 • Temporal Kemik Tomografi (BT)
 • Boyun Tomografi (BT)
 • HRCT Tomografi (BT)
 • Toraks Tomografi (BT)
 • Taş Protokolü Tomografi (BT)
 • Tüm Abdomen Tomografi (BT)
 • Üst Abdomen Tomografi (BT)
 • Alt Abdomen Tomografi (BT)
 • BT ürografi Tomografi (BT)
 • Servikal Tomografi (BT)
 • Torakal Tomografi (BT)
 • Lomber Tomografi (BT)
 • Extremite Tomografi (BT)
 • Dental Tomografi (BT)

RADYOLOJİ

 • US kılavuzluğunda periferik sinir blokajları-Rejyonel anesteziUS kılavuzluğunda periferik sinir blokajları-Rejyonel anestezi
 • Meme kitle biyopsileri, Kist aspirasyon ve tedavileri, Meme kitlesi telle işaretleme
 • Tiroid gland nodülleri ince iğne aspirasyon biyopsileri ve lenf nodu biyopsileri
 • Tiroid nodüllerinde RF ablasyon
 • Böbrek hidronefrozlarda nefrostomi kateri takılması
 • Tüm vücut lend nodu biyopsileri
 • Batın içi geçici ve kalıcı asit drean kateteri takılması
 • Picc line kateter yerleştirilmesi
 • Diyaliz kateteri ve cok amaçlı venöz subclavian ve juguler venöz kateter yerleştirilmesi.
 • Renal kist aspirasyonu tedavisi
 • 12-18 kadran prostat biyopsisi
 • Karaciğer parankim biyopsileri ve kitle biyopsileri
 • Batın içi kitle biyopsileri
 • Torasentez ve parasentes
 • Plevral efüzyon tedavisi
 • Batın içi abse tedavisi
 • Parotis gland kitle biyopsileri
 • Lenfatik ve venöz vasküler malformasyonlarda skleroterapi
 • EVLA ile varis tedavisi
 • Yüzeyel varislerde skleroterapi
 • Port kateter takılması
RADYOLOJİ
Tedavileri
RADYOLOJİ
Doktorlarımız

Hızlı Erişim

Menü
Translate »