Ankara Ultrason merkezi olarak çeşitli hastalıkların tespiti için çalışmalar yapıyoruz. Yüksek frekanstan oluşan ses dalgalarıyla vücudun görüntülenmesi sağlanıyor. Ultrason cihazları X ışınları kullanmadan görüntüleme yapar. Bu nedenle özelliğiyle diğer görüntüleme cihazlarından ayrılıyor. Gebelik, çocuk, bebek hastalıklarında çok kullanılan bir yöntemdir.

Ankara Ultrason Merkezi Hizmetleri

Ankara Ultrason merkezi hizmetleri hastalıkların tanısı koyulması için çeşitli yöntemlerden oluşur. Ultrason görüntüleme yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

Boyun Ultrason

Boyun bölgesinde rahatsızlıkları tespit etmek için çekilen ultrasondur.

Abdomen Ultrason, Tüm

Karın Ultrason, Tüm karın içindeki;

 • Böbrek,
 • Karaciğer,
 • Pankreas,
 • Rahim,
 • Yumurtalık,
 • Safra kesesi,
 • Mesane,
 • Böbrek üstü bezleri,
 • Dalak,
 • Safra yolları,
 • Prostat,
 • Pankreas organlarını inceler.

Abdomen Ultrason, Üst

Ultrason probuyla karın içi organlar ve karnın diğer yapıları incelenir. Bu tetkikin yapılabilmesi için hasta 8 saattir aç olması gerekir. Karaciğer, böbrek, pankreastaki damarlar incelenir.

Eklem Ultrason(Tek Taraf)

Ankara Ultrason merkezi olarak, Eklem Ultrason(Tek Taraf) çekimi de yapılır. Kas ve eklem sistemindeki rahatsızlıkları tespit için başvurulan bir yöntemdir. Eklemler, ultrason probuyla görüntülenmekte.

Endoskopik Ultrason

Sindirim sistemi rahatsızlıklarının teşhisi için yapılmaktadır. Kişinin anormal şekilde kilo kaybetmesi ve karın ağrısı gibi problemlerde çekilmekte. Ucunda kamera olan küçük bir boru hastanın ağzından girerek sindirim sistemi organlarını görüntüler.

Folikülometri

Ultrasonografi merkezi Ankara kentinde Folikülometri diğer ifadeyle yumurta takibi yapılmaktadır. Ultrasonla kişinin normal adet döngüsü içinde yumurta gelişimi takip edilmektedir.

Hepatobilier Ultrason

Ultrasonla karın bölgesinde kişinin karaciğer, safra kesesi, karaciğer safra yolları incelenmekte.

İntravasküler Ultrason (IVUltrason)

Bu ultrason yöntemi, damar içinin görüntülenmesini sağlar. Damarda tıkanıklık olup olmadığını anlamak için başvurulan ultrason yöntemidir.

İntraoperatif Ultrason

Ankara Ultrason merkezi, kraniotomisonrası tümöral kitle olup olmadığını araştırmak için hastadan İntraoperatif Ultrason isteyebilmekte.

Kalça Eklemi Ultrason (Tek Taraf)

Bebeklerdeki kalça çıkıkları ve gelişimini incelemek için yapılır. Ayrıca uzman radyolog tarafından Kalça Eklemi Ultrasonu çekilmekte.

Meme Ultrason (Bilateral)

Ses dalgaları yardımıyla meme dokusu incelenmektedir. Ankara Göğüs kanseri teşhisi için kullanılan bir ultrason çeşididir.

Meme Ultrason (Unilateral)

Meme kanserinden şüphelenilen kişilere yapılmakta. Göğüs kanserinin erken teşhisi gereklidir.

Yüzeyel Doku Ultrason

Ultrason görüntüleme merkezi olarak Yüzeyel Doku Ultrason’da çekilmektedir. Bu ultrason, vücudun herhangi bir tarafında elle hissedilen şişliklerin tümör olup olmadığını tespit için yapılır.

Üriner Sistem Ultrason

Üriner sistem hastalıklarının tespiti için yapılan ultrasondur. İdrar kesesi, idrar yolları ve böbrekler incelenir.

Transvajinal Ultrason

Kadın üreme organının içine ultrason probu yerleştirilir. Kadın üreme organı detaylı şekilde Transvajinal Ultrason ile incelenir. Ayrıca erken gebelik evresi de incelenmekte.

Transrektal Ultrason

Ultrason Görüntüleme merkezi, erkeklerde meydana gelen prostat kanseri teşhisi Transrektal Ultrason’u çeker.

Transkranial veya Transfontanel Utrason

Ses dalgaları yardımıyla beyin yapılarının incelenmesini sağlar.

Toraks Ultrason

Toraks Ultrasonu; akciğer parankimi, göğüs duvarı, üst batım organları ve kardioyovaskülerlerin değerlendirilmesi için yapılmakta.

Tiroid Ultrason

Tiroid bezlerindeki anormal durumları anlamak için boyun kısmından çekilmektedir.

Suprapubik Pelvik Ultrason

Suprapubik Pelvik Ultrason ile karnın alt kısımları incelenmekte. Erkeklerde prostat bezi, kadınlardaysa rahim ve yumurtalıklar incelenmektedir.

Submandibuler Bez Ultrason

Submandibuler Bez Ultrason, boyun bölgesinde yapılmaktadır. Sonuç olarak tükürük beziyle ilgili hastalıklar için çekilmektedir.

Skrotal Ultrason

Erkeklerin testislerini incelemek için çekilen ultrasondur. Ankara Ultrason Merkezi tarafından en çok çekilen ultrasonlardandır. Kasık fıtığı gibi rahatsızlıkların teşhisi için çekilmektedir.

Renal Ultrason

Ultrasonografi merkezi Ankara kentinde Renal Ultrason’da çekilmektedir. Ayrıca böbrek ultrasonu olarak da isimlendirilmektedir. Böbreklerle çevresindeki dokuları inceler.

Parotis Bezi Ultrason

Parotis Bezi Ultrason, boyun kısmında çekilir. Ayrıca boyun ve baş kısımdaki lenf düğümleriyle tükürük bezlerini inceler.

Orbita Ultrason (Bilateral) (A ve B Mod)

Oftalmik hastalıkların teşhisi için Orbita Ultrason çekilmektedir. Ayrıca göz kapağı üzerinden çekilen bir ultrasondur.

Obstetrik Ultrason

Obstetrik Ultrason, gebelikte çekilmektedir. Bebekle ilgili pek çok bilgi Obstetrik Ultrasonla belli olur. Ankara Ultrason merkezi doktorları, sonuç olarak Obstetrik Ultrason’la anne adaylarına bebekleri hakkında bilgi verir.

Popüler Yazılar
Menü
Translate »